Лиценз

viDrop е свободен софтуер: можете да го разпространявате и/или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) – версия 3 на лиценза или по-късна.
Вижте http://www.gnu.org/licenses/gpl.html за повече информация.